Historie

1990


Power push over
source Youtube
Download video

2000

Gyro Recovery System od New Horizons Components

500feet.png

Nejsnazší způsob jak snížit počet vážných nehod na vírnících je použití balistického padáku.

Jeden z osudových gyro manévrů je „power push over“ neboli „zero G“. Nejlepší volba je se do něj vůbec nedostat. Gyro instruktoři učí studenty jak se tomu vyhnout. Vlivem negativního G dojde k poklesu rychlosti rotoru. Listy rotoru se zbrzdí, dojde ke kontaktu s kormidlem nebo vrtulí a dojde k jejich poškození. Ovládání nefunguje, vztlak od listů rotoru je pryč. Gyro padá jak kámen.

Balistický padák je namontován pod gyro tak, že střílí dozadu a do strany. S gyrem padajícím nosem napřed je střílení padáku dozadu vlastně nahoru, ve vztahu k terénu. Když pilot zatáhne páku aby vystželil balistický padák, páka zastaví motor. Padák je vystřelen a nafoukne se za 2.3 sek.

Postroj padáku je připnut na západku blízko prvého hlavního kola podvozku. S gyrem visícím pod padákem za západku u svého pravého kola se listy rotoru přestanou téměř ihned točit.

Poté pilot zatáhne za další rukojeť aby uvolnil západku. Padák zatáhne postroj k vrcholu vzpěry (tam kde je rotorová hlava). Gyro se samo přeorientuje aby klesalo ve vzpřímené poloze, přední část skloněna o 10 palců.

obr01.jpg

Ocas gyra se nastaví podle proudu větru, takže gyro se pohybuje ocasem vpřed při přistání. Přední část gyra se dotkne země nejdřív, a gyro přistává pozadu.

Je třeba asi 500 stop výšky aby se dal udělat power push over, vystřelit balistický padák, a dostat se na zem. Pilot musí letět nejméně 500 stop nad terénem. Pokud to takto vysoko létáte, můžete přežít ztrátu rotoru v letovém případu power push over, konstrukční selhání, nebo kolizi ve vzduchu.

Gyro Recovery System Vám může zachránit život.

„Gyro Recovery system je spolu s autorotací největší bezpečnostní výhodou“ řekl prezident Popular Rotorcraft Association Oddíl 007 v Dallasu. Funkční padákový systém pro vírníky zabraňuje úmrtím při poslední slabině vírníků – manévru „power push over“ neboli „zero G“.


obr02.jpgVynálezce Gyro Recovery Systému (GRS), s jednotkou Galaxy GRS Larry Neal, řekl, že nevymyslel tento systém proto, aby vydělával peníze. Udělal to proto, aby zachraňoval životy. Jeho blízký přítel zahynul ve vírníku při tomto manévru v roce 1998 a kdyby tenkrát měl na svém vírníku nainstalován systém GRS, tak by byl ještě naživu. I když tento systém už jeho přítele zachránit nemůže, může zachránit vás!

GRS není jen nápad. Neal vyvinul systém tak aby byl dostatečně pevný, levný a jednoduchý pro instalaci na jakémkoli vírníku. Společnost New Horizons Components nyní dodává systémy do vírníků značky Air Command International.

Kontejner s padákem, popruh a páka váží 25 liber pro jednomístné gyro a 42 liber pro dvoumístné. Pokud létáte s dvoumístným gyrem v kategorii ultralight, 28 liber váhy záchranného systému může být odečteno pro splnění váhového limitu 254 liber (maximum empty weight). Pilot musí také použít 4 nebo 5-ti bodové pásy místo jednoduchého pásu.


obr03.jpgCena jednotky GRS pro jednomístný vírník do váhy 850 liber s pilotem i palivem je 2700 dolarů. Pro dvoumístné gyro do váhy 1275 liber s pilotem i palivem je 3200 dolarů. Doprava není zahrnuta v této ceně. Doba od potvrzení objednávky a odeslání systému je kolem 6 týdnů.

Tento GRS systém nebyl testován. První osoba, která tento systém použije bude první kdo systém použije v případě nouze.

Systém GRS byl k vidění na vírnících při Bensen Days, Sun and Fun, the PRA International Fly-In v Mentone a EAA AirVenture v Oshkoshi.

Proč je nutné hovořit o přizpůsobení systému GRS pro vaše gyro? Každé gyro je víceméně unikát. Každé gyro má určité odlišné prvky, které dělají „standartní zástavbu“ systému GRS nepraktickou. Každý GRS systém musí odpovídat přesně konstrukci vašeho gyra.

Balistický padákový systém Galaxy GRS je připevněn na vírníku tak, že je střílen dozadu doprava. U gyra, které padá předkem napřed je padák vzhledem k zemi střílen nahoru. Pokud máte gyro Air Command, Bensen nebo podobný typ s mezerou mezi kýlovou trubkou a zemí menší než 2 stopy, bude potřeba namontovat systém na vrch pravé nápravy.

obr04.png

Pokud máte Dominator, Air Command Elite nebo podobný typ s mezerou mezi kýlovou trubkou a zemí větší než 2 stopy, bude potřeba namontovat systém (A) pod kýlovou trubku.

Postroj padáku je připevněn k západce (B) blízko pravého hlavního kola podvozku. Pokud při otevíracím rázu padáku hrozí poškození nápravy, potřebujete lano (C), které se obmotá kolem kýlové trubky. Západka je připevněna na trubce pravé nápravy podvozku.

Pilot zatáhne za páku (D) k odpálení balistického padáku. Motor se tímto vypne. Pilot poté zatáhne za další rukojeť (E) pro uvolnění západky. Padák zatáhne padákový postroj (F) blízko vrcholu vzpěry (tam kde je rotorová hlava). Vírník visí za upěvňovací bod vzpěry (G). Pilot je držen ve vírníku čtyřbodovými pásy (H), které jsou připojeny k rámu vírníku ve čtyřech bodech. Čtyřbodové pásy jsou součástí systému GRS.

Jak vidíte, hodně částí systému GRS musí být na vírníku namontováno na speifické pozice. Kromě 2 palcové čtvercové vzpěry a čtvercového zadního kýlu jsou všehny ostatní trubky na vírníku Air Commander kruhového průřezu. Pro trubky kruhového a čtvercového průřezu je zapotřebí odlišného montážního vybavení. Při otevření padáku dojde k prudkému trhnutí postroje nebo lana. Lano musí být vedeno pečlivě bez ostrých ohybů. To znamená, že je potřeba znát správnou délku lana – ani moc krátké, ani dlouhé. Lano je připevněno k rámu vírníku plastovými stahovacími pásky, které se přetrhnou po aktivaci systému.

obr05.png

Při pohledu na pravou stranu vírníku vídíte páku (D), která aktivuje padák přes bovden (I), který vede k balistické jednotce (A). V předním pohledu vidíte rukojeť (E), která uvolní západku (B) přes lanko (J), která vede od rukojeti k západce. Dlouhé lano (F) jde od hlavního závěsného bodu na vrcholu vzpěry (G) směrem dolů k západce (B) a pak zpět k balistické jednotce (A). Čtyřbodové pásy (H) jsou uchycené k rámu vírníku.

obr07.png

Při otevření padáku padák zatáhne lano padákového postroje (F) skrz kovový kruh v západce (B). Lano (F) se napne mezi západkou (B) a hlavním úchytným bodem na vrcholu vzpěry (G). Když se padák naplní, vírník visí na západce (B). Zatažením rukojeti pro ovládání západky (E) dojde k uvolnění lana (F). Lano se napne a vírník se přeorientuje do vzpřímené polohy zavěšené za hlavní záchytný bod (G). Padák je střílen dozadu a do strany. Lano padákového postroje (F) musí být vedeno tak, že při aktivaci systému táhne pouze za západku (B) a poté hlavní úchytný bod (G). Při instalaci myslete na to, jak bude lano tahat za rám vírníku. Nedělejte smyčky kolem nápravy, kolem vzpěr náprav nebo kterýkoliv jiných částí. Na laně by neměly být ohyby s menším průměrem než 4 palce.

Než budete měřit délku lana, musíte přesně určit, kde pod pravou nápravou umístíte západku (B). její pozice by měla být blízko vnějšímu konci nápravy. Poté určete místo pro montáž balistické jednotky (A) a poté místo pro aktivační páku (D). Měla by být na pravé straně od pilota. Rukojeť pro ovládání západky (E) by měla být na levé straně pilota, kde bude lépe dostupná, když bude vírník viset za západku (B).

obr06.pngLano (F) vedoucí od hlavního závěsného bodu (G) přes západku (B) do balistické jednotky (A) : Veďte lano směrem vzhůru a udělejte smyčku o průměru 4 palce, poté pokračujte směrem dolů po vzpěře až do oka západky, poté pokračujte až ke karabině balistické jednotky.

2000 New Horizons Components, Inc.

2006

Další krok upevnění lanové smyčky na rám Gyra nad těžištěm v místě sedačky a motoru. Vypustění západky bodu B na podvozku.

4.Montpezat_2006_St_uprava.jpg

2010

#
#

2011-2012 Jaro

Přesunutí lanové smyčky na přídavný rám nad roztáčecí ozubené kolo rotoru. Upevnění lana plastovými úchyty + ocelovými pojistnými samosvěrnými objímkami.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#


 • GALAXY HOLDING s.r.o.
  Třída 1. máje 24a
  460 07 Liberec 3
  Czech Republic
  EU flag

 • Monday - Friday: 8:00-15:00
  IČ: 227 74 025
  DIČ: CZ22774025
  tel./fax: ++420 48 510 44 92
  mobil: ++420 775 16 31 61

 • email: info@galaxysky.cz


 • Instruction for fireman and rescuers

  Privacy policy - GDPR