FAQ

1. Kolikrát lze systém opakovaně použít?

 1. Systémy GBS 10 jsou navrženy a ozkoušeny na cca 7 aktivací, podmínkou je pochopitelně použití v souladu s manuálem a korektní instalace (především nedeformování kontejneru)

2. Co dělat v případě zničení kontejneru?

 1. Kontejner je brán jako primární komponenta systému obsahující sériové číslo a jeho zničení je koncem životnosti celého systému, náhradní kontejner neprodáváme a je zapotřebí koupit nový systém

3. Co se musí koupit jako náhradní díly pro odpal (kupříkladu testovací)

 1. Po každém úspěšném odpalu je zapotřebí vyměnit pyroaktuátor (ten vyvine plyn expanzí vytlačující píst), ostatní komponenty jsou použitelné opakovaně, pokud nedojde k jejich ztrátě. Zejména píst a víčko se při aktivaci ve vyšší výšce či použití v složitém terénu snadno ztratí
 2. Při korektní instalaci systému by žádná další komponenta neměla být poškozena aktivací, může dojít k poškození padáku při jeho kontaktu s terénem (zemí, vegetací, budovami…), případně může dojít k jeho propálení při špatné instalaci padáku do kontejneru, náhradní padák prodáváme.
 3. Pro účely ladění a testování doporučujeme zakoupení Training pyro viz část 16)

4. Pyroaktuátor

 1. Pyroaktuátor slouží pro vývin plynu, který vytlačí píst s padákem mimo kontejner a umožní tak nasazení Padákového Záchranného Systému
 2. Systémy různé velikosti používají různá pyra, věnujte tomu prosím pozornost při objednávání pro dříve zakoupené systémy a pro instalaci v případě, že máte více typů systému
 3. Použití nevhodného pyra může vést k poškození systému či jeho nefunkčnosti

5. Galaxy GBS 10 je záchranný prostředek, ne prostředek pro přistání

 1. Systémy GBS 10 jsou navrženy a testovány jako Padákový Záchranný Systém, nikoliv systém pro přistávání či distribuci cargo.

6. Co je zahrnuto v ceně systému GBS 10

 1. Tak jak je systém uveden v ceníku na webu obsahuje: kontejner, pyroaktuátor v transportní kapsli, píst, padák, víčko kontejneru a elektroniku BASIC a zkratovací pin s vlaječkou
 2. Za příplatek je možno upgradovat elektroniku na vyšší verze
 3. Je možno přikoupit standardně následující příslušenství a náhradní díly: set závěsných popruhů, víčko, píst, engine cutter, training pyro, emergency buzzer

7. Princip elektroniky BASIC

 1. Pomocí PWM signálu provede aktivaci pyra a tedy celého systému, při startu systému provede kontrolu správného zapojení pyra a jeho přítomnost v systému obecně, umožňuje připojení engine cutter, emergency buzzer a laděni s pomocí training pyro

8. Elektronika PRO

 1. Přidává navíc komunikaci pomocí CANBUS protokolu

9. Jak na A2 kontroler

 1. Využít elektroniku DJI2GBS, kterou je možno přímo spojit s kontrolerem A2

10. Jak na A3 kontroler

 1. Využít jednotku A3Connect, kterou je v aktuálním firmware možno přímo spojit s kontrolerem A3

11. Jak na M300 kontroler

 1. Použít elektroniku Pro a
 2. The M300 OSDK-port is able to deliver 24V 4A to getting power. Either by using the OSDK-expansion module or making a custom connector.
 3. https://store.dji.com/se/product/matrice-300-rtk-osdk-expansion-module
 4. Pinout described here: https://developer.dji.com/onboard-sdk/documentation/quickstart/device-connection.html

12. Jak na M600 kontroler

 1. Použít A3 connect controler a engine cutter
 2. Lze přímo propojit

13. Jak na PixHawk kontroler

 1. Postačuje jednotka BASIC a aktivace PWM signálem z kontroleru

14. Jak na další kontrolery

 1. Je zapotřebí zjistit z dokumentace kontroleru, zda umožňuje aktivaci Padákového Záchranného Systému signálem PWM (BASIC) nebo CANBUS (PRO) a podle toho objednat správnou elektroniku

15. Engine cutter

 1. jednotka, kterou připojíte k elektronice BASIC, PRO i dalším a která v momentě aktivace systému zastaví připojené motory tak, aby nedošlo k zachycení padáku rotorem

16. Training pyro

 1. Simulátor pyra, který signalizuje odpal pomocí LED, užitečné zejména pro vývoj a ladění

17. Emergency buzzer

 1. komponenta vydávající přerušovaný zvuk o hlasitosti 107 dB od chvíle aktivace systému a tím jednak varuje případné osoby v oblasti dopadu UAV a dále umožňuje snadno UAV na zemi najít

18. Jak na transport

 1. Pyro samotné je klasifikováno jako ADR 1.4S
 2. Pro snadný transport jsme vyvinuli transportní kapsuli, která zadrží bezpečně případnou energii a po vložení pyra do této kapsule je deklasifikováno a bráno jako bezpečná záležitost
 3. Je ale zapotřebí vyjmout pyro před transportem ze systému a vložit do transportní kapsle
 4. Deklasifikace je součástí vašeho manuálu

19. Skládání padáku

 1. Doporučujme zhlédnutí videa: http://www.galaxysky.cz/data/video/gbs10_parachute_folding.webm

20. Jak spočítat opadání a dopadovou energii

 1. Prosím použijte lin na náš web, kde po zadání váhy do formuláře v polovině stránky dojde k spočtení informativního opadání a dopadové energie pro různé systémy GBS 10: https://www.galaxysky.cz/multicopters-s71-en

21. Jak zmenšit opadání a dopadovou energii

 1. Použitím většího padáku (systému) dosáhnete menší opadání a dopadové energie, ale za cenu větší váhy systému a vyšších nákladů.
 2. Systémy je možno i na UAV kombinovat, ale s omezením ne dvou systémů, tedy 1, 3, 4, 5…

22. Fakturace

 1. Pro fakturaci na právnickou osobu potřebujeme fakturační údaj včetně VAT čísla pro EU firmy
 2. Fakturace pak proběhne bez DPH, mimo EU s proclením
 3. Fakturace na fyzickou osobu v EU je vždy zatížena 21% sazbou DPH
 4. Fakturace na fyzickou osobu mimo EU je bez daně, ale s proclením (DPH a clo zaplatí zákazník ve své zemi)
 5. Dodací podmínky jsou EXW, žádné clo ani doprava ani balné není zahrnuto v ceně

23. Kdy bude systém odeslán ke mně?

 1. Posíláme po zaplacení a připsání částky z faktury na náš účet
 2. Ověřte prosím důkladně, že částku posíláte v měně faktury (EUR) a ne jiné měně
 3. Ověřte prosím u své banky, že při transakci dojde k připsání celé fakturované částky na náš účet a že tato částka nebude ponížena o žádné transakční poplatky
 4. V případě, že na náš účet dorazí nižší nežli fakturovaná částka, objednávka bude odeslána až po obdržení zbývající částky
 5. Platba je možná pouze bankovním převodem
 6. Platba kreditní kartou, PayPal ani BTC není v tuto chvíli podporována a akceptována

24. Jak dlouho ke mně zásilka půjde

 1. EU standardně 3-4 dny (ostrovy 4-5 dní)
 2. Svět většinou do 5 pracovních dnů

25. IP ochrana jednotek

 1. Jednotky BASIC, PRO, DJI2GBS a A3Connect nemají žádnou speciální ochranu
 2. Jednotka TOUGH 2 je upečena pro profesionální využit a má ochranu IP65

26. Certifikace ASTM 3322

 1. Certifikace není pro záchranný systém, ale na malé UAV
 2. Záchranný systém je jeden z prvků záchrany
 3. Důležitá je spolupráce s výrobcem záchranného systému
 4. Ale vlastní záchranný systém certifikovat podle této normy nelze
 5. Spolupráce včetně finančních aspektů je otázkou dohody mezi výrobcem UAV a výrobcem záchranného systému

27. Instalace systému

 1. Je podrobně popsána v manuálu
 2. Určitě není možno instalovat systém kupříkladu víkem dolů
 3. Je důležité neinstalovat systém stahovacími páskami, dojde k deformaci kontejneru a jeho nefunkčnosti či roztržení

28. Životnost pyra

 1. Životnost pyra obecně je velmi vysoká, minimálně 15 let
 2. Pyro je kvalifikovaný podle automotive specifikací a testovacích programů (např. AKL-LV16, USCAR-28 atd) garantujeme 5 let nebo 100 letových hodin

29. Použití více jednotek najednou

 1. Teoreticky lze použít více jednotek najednou v případě potřeby menšího opadání
 2. Nelze použít dvě jednotky (systém je nestabilní a rotuje), není problém s třemi, čtyřmi a více jednotkami
 3. Systém GBS 10M lze použít i ve dvou na UAV (protože obsahuje tři padáky, jde nikoliv o dva, ale o šest padáků najednou)
 4. Pochopitelně cenou za nižší opadání je vyšší váha i cena záchranného systému

30. Celo-červený a bílo-červený kontejner.

 1. Koncem roku 2020 došlo ke změně designu GBS 10/350 tak, aby používal stejný píst jako GBS 10/150, od této změny všechny systémy mají písty stejné a zaměnitelné.
 2. Abychom písty vizuálně odlišili (starý a nový design) a nedošlo k záměně, stará 10/350 je bílá s červeným spodkem a má bílý promáčknutý píst, nová 10/350 je celá červená a píst je také červený s plochým dnem (stejný jako v GBS 10/150, kde k žádné změně nedošlo)
 3. Více informací: https://www.galaxysky.cz/galaxy-gbs-10-design-change-2020-s122-en (pouze anglicky)

31. Funguje elektronika autonomně

 1. NE, elektroniky GBS a Tough 2 vždy využívají signál z nadřízeného controleru nebo ručního odpalu
 2. Elektronika neobsahuje vlastní baterii a je závislá na napájení vnějším zdrojem s parametry dle manuálu

32. Typy UAV a záchranný systém GBS 10

 1. Systém GBS 10 je primárně navržen pro multi rotorové VTOL
 2. V případě pevných křídel může být použití GBS 10 problémové a je potřeba posoudit tvar UAV, umístění propeleru a záchranného systému
 3. V případě špatné volby může dojít k zamotání padáku do propeleru nebo křídla
 4. V případě UAV helikoptér lze GBS 10 použít pouze v případě zaslání 3d obrazu UAV a posouzení funkčnosti záchranného systému a jeho umístění

33. Má jednotka nějaký použitelný výstupní signál, který se aktivuje v momentě odpalu a lze použít například pro automatické vysunutí podvozku?

 1. na konektoru AUXILIARY CONNECTOR máme signál EMERGENCY BUZZER (manuál strana 4)
 2. Ten funguje tak, že když dojde k požadavku na aktivaci pyropatrony a přechází se do stavu LAUNCHING MODE (strana 6) (tj. pyropatrony jsou připraveny k odpalu a přišel odpalovací signál), tak se tento výstup aktivuje na dobu 10 sekund. Poté dojde k jeho deaktivaci. Když je padák odpálený, je možné jej opět aktivovat přes vstup RC1 (funkce search-and-rescue)
 3. Ten signál neříká, jestli byl padák odpálen, pouze že je v tom režimu odpalování a zkouší to
 4. Optimálně doporučujeme použít CAN bus (jednotka PRO a TOUCH 2), kde jsou všechny informace, včetně toho, zda došlo k odpálení padáku, nebo která pyro selhalo
 5. Upozorňujeme, že po 10sec dojde k deaktivaci signálu EMERGENCY BUZZER, tedy je potřeba zajistit, aby se natrvalo odpojily motory


 • GALAXY HOLDING s.r.o.
  Třída 1. máje 24a
  460 07 Liberec 3
  Czech Republic
  EU flag

 • Monday - Friday: 8:00-15:00
  IČ: 227 74 025
  DIČ: CZ22774025
  tel./fax: ++420 48 510 44 92
  mobil: ++420 775 16 31 61

 • email: info@galaxysky.cz


 • Instruction for fireman and rescuers

  Privacy policy - GDPR