Revision and repacking

The company Galaxy Holding s.r.o. notes all users of the system GRS to keep the time of revision at latest after 6 years.In case of any suspision that water leaked into the system send the system for revision right away.

Before sending the systém for revision,pay attention,please,to the Instructions for Transportation in the right column.

For countries outside the EU:

Include, please, to each system, sent for revision, a pro forma invoice, where the value of the systém does not exceed the amount of 50,- EU/USD per one unit. In case the aircraft is a private property (not own by a company)will do a written statement that the time of safe systém use expired and its value before revision is 50,-EUR/USD. Along with it state, please, the cost of shipping. It is because of Customs procedure and the company must pay a deposit from this amount. Without such invoice we cannot accept the system for revision and we will send it back at your expense.Thank you for undesrstanding.

Invoice sample (for countries outside the EU!): Proforma invoice

Send, please, this invoice, before shipping, to this address: info@galaxysky.cz

You must get updated advice from the factory before shipping.

Prolongation of this interval may result in higher cost of revision,because according to our experience from previous years, the parachute can be damaged by leaking of water into container causing damp and moulding.It can be caused by heavy rains, especially when the system Soft is not perfectly protected against weather elements by a cover. The cost of repair may be then higher than the price of revision in proper interval.

Further,to any system sent for revision later than 1 year will be automatically added extra charge of 10%, later than 2 years 20% for higher cost of repacking + additional repairs from standard revise.

La société Galaxy Holding s.r.o. informe ses utilisateurs du système GRS que la révision ne doit pas être effectuée au-delà de la 6ème année.
Si vous pensez que votre parachute a été en contact avec l’humidité, vous devez le renvoyer immédiatement.
Si vous dépassez la période de 6 ans, les frais de révision seront majorés car il est fort probable que votre parachute soit atteint par l’humidité ou la moisissure.
Ces problèmes peuvent être provoqués par de fortes pluies, particulièrement lorsque votre parachute n’est pas parfaitement protégé contre les éléments atmosphériques.
Les frais de révision peuvent alors être plus importants que le coût de la révision effectuée dans les délais prescrits.
En conséquence, si vous dépassez le délai de révision de plus d’un an, vous aurez des frais additionnels de 10%, et au-delà de 2 ans, de 20% avec en plus les frais d’une réparation éventuelle si nécessaire.

LA SOCIETA’ Galaxy Holding s.r.o. INFORMA GLI UTILIZZATORI DEI SISTEMI GRS CHE LA REVISIONE NON PUO’ ESSERE EFFETTUATA OLTRE IL SESTO ANNO.
SE PENSATE CHE IL VOSTRO PARACADUTE SIA ANDATO A CONTATTO DI UMIDITA’ DOVETE INOLTRARLO IMMEDIATAMENTE. SE VIENE OLTREPASSATA LA SCADENZA DEI SEI ANNI IL COSTO DELLA REVISIONE PUO’ ESSERE MAGGIORATO IN QUANTO PUO’ ESSERE PRESENTE UMIDITA’ E MUFFA.
IL PROBLEMA PUO’ ESSERE CAUSATO DA UN’ ESPOSIZIONE DEL SISTEMA ALLA PIOGGIA QUANDO QUESTO NON E’ PROTETTO ADEGUATAMENTE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI.
IL COSTO DI REVISIONE SARA’ PIU’ ALTO PER I SISTEMI REVISIONATI OLTRE I TERMINI STABILITI NELLA MISURA DI UN +10 % PER REVISONI OLTRE ALL’ANNO DI SCADENZA E + 20% PER REVISIONI FATTE OLTRE DUE ANNI DALLA SCADENZA PIU’ IL COSTO DI EVENTUALI RIPARAZIONI . SI RACCOMANDA DI REVISIONARE IL PARACADUTE SUBITO ALLA SCADENZA DEI SEI ANNI !!

Firma Galaxy Holding s.r.o. upozorňuje všechny uživatele systému GRS na dodržování kontroly revise a přebalení systému nejpozději po 6 letech.V případě podezření vniknutí vody do systému okamžitě zaslat na revizi.

Prodlužování tohoto intervalu uživatel neušetří na ceně za pozdější revisi,protože ze zkušeností z předchozích let může dojít k poškození padáku vlivem vlhkosti nebo vniknutí vodydo kontajneru .K tomu může při dojít při prudkých deštích zvláště tam,kde je systém Soft nainstalovám uvnitř letounu a není dokonale zabezpečen horní kryt na letounu propti vniknutí vody do Soft kontajneru.

Cena za opravu může v některých případech překročit cenu vlastní revise v řádném intervalu.

Dále ,ke každé revizi zaslané se zpožděním 1 celého roku bude automaticky připočítána částka 10% za 2 roky 20 % z částky standardní revize za více náklady na repacking + ostatní náklady na další opravy.

 • GALAXY HOLDING s.r.o.
  Třída 1. máje 24a
  460 07 Liberec 3
  Czech Republic
  EU flag

 • Monday - Friday: 8:00-15:00
  IČ: 227 74 025
  DIČ: CZ22774025
  tel./fax: ++420 48 510 44 92
  mobil: ++420 775 16 31 61

 • email: info@galaxysky.cz


 • Instruction for fireman and rescuers

  Privacy policy - GDPR